FORMA TEKSTİL ÜRETİM ve PAZARLAMA  LTD. ŞTİ SANAL MAĞAZASI

ÜYE/MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

A - Tanımlar

Üretici firmaFORMA TEKSTİL ÜRETİM ve PAZARLAMA  LTD. ŞTİ olup iş bu sözleşmede kısaca FORMARAM BUTİK olarak geçecektir.
Müşteri  - Bu sözleşmeyi onaylayan ve ürün talebinde bulunan tüketici, ve kuruluşlar olup kısaca MÜŞTERİ/ÜYE olarak geçecektir.

B - Sözleşmenin Onaylanması

 1. FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası'ndan alışveriş yapmak istiyorsanız önce kayıt formunu doldurmak suretiyle üye olmak ve kullanıcı şifresi edinmek gerekmektedir.

 2. FORMARAM BUTİK üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz demektir. MÜŞTERİ üyelik işlemlerini başarıyla tamamladığı ve bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı yada sipariş verdiği andan itibaren FORMARAM BUTİK sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

C - Hizmetlerin Tanımı

 1. FORMARAM BUTİK sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında değişik iletişim servisleri (oylama, hediye paketi siparişi verebilme, özel üretim siparişi alma, duyuru isteme, promosyon bildirisi isteme gibi) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar.

D - FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası Üyelik Sistemi

 1. FORMARAM BUTİK üyesi kendisinin belirleyeceği bir "şifre"ye sahip olur.

 2. Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir.

 3. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır.

 4. FORMARAM BUTİK, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının Sanal Mağazası üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem FORMARAM BUTİK'e "login" olmak şeklinde tanımlanır.

E - MÜŞTERİ/ÜYE'nin Yükümlülükleri

 1. Üye Müşteri, FORMARAM BUTİK servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

 2. FORMARAM BUTİK tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının FORMARAM BUTİK'e ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

 3. FORMARAM BUTİK  Mağazası servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu veFORMARAM BUTİK'in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu FORMARAM BUTİK  tarafında oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olması,

 4. Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası'nın sorumlu olmayacağını,

 5. FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası'nda sunulan hizmetlere FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası'nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

 6. Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası'nın sorumlu olmayacağını,

 7. Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

 8. FORMARAM BUTİK servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası'ndan tazminat talep etmemeyi,

 9. FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası'ndan izin almadan,  Sanal Mağazası servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

 10. FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası'nın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası'nın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

 11. FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası'nın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü vb. gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, üye kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, müşteri sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, müşteriler mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

F - FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası'na Verilen Yetkiler

 1. FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası'nın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 2. Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır.

 3. FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını tek taraflı olarak süresiz olarak engelleyebilir.

 4. FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

 5. FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

 6. FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası'nın satışları, kendi stokları ile sınırlıdır. FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

 7. Ürünlerin Sanal Mağazada teşhir edilmesiyle FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.

 8. Sanal Mağazası üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası'ndan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

 9. FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

 10. FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası müşterinin onayı olmadan, Sanal Mağazası bünyesinde ürünü bulunan şirketlerin, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını,FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası bünyesinde bulunan müşteri bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir yada bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.

 11. FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası'nda satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü FORMARAM BUTİK'e aittir.

 12. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

 13. FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası'nın sorumlu olmadığını kabul eder.

 14. FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

 15. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması gerekir. FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir.

 16. FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

 17. Özel siparişler, sadece FORMARAM BUTİK Acıbadem Mağazası'nda alınacaktır. Sanal Mağaza'dan kesinlikle özel sipariş kabul edilmeyecektir.

G - Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım Sınırlaması

 • Müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

H - Vergilendirme ve Yasal Değişiklikler Hakkında

 • Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden (vergi mevzuatında yapılacak değişiklikler) kaynaklanan işlemler FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

I - Ürün Teslimatı

 1. Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Adresine ihbar notu bırakılan müşterinin 3 gün içerisinde irtibata geçmemesi durumunda kargo göndericiye iade edilir.

 2. Kargo ücreti ALICI müşteriye aittir.

 3. Kargo teslimi ile yapılan satışlarda, teslimde ürün ödemesi yapılmaz. (kargo ücreti hariç)

 4. Üye müşteri tarafından FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası'ndan kredi kart sistemi ile ödeme yapılması ve ilgili banka tarafından provizyon (onay) verilmesi durumunda, en geç 48 saat içerisinde kargo şirketine ürün teslimatı yapılacaktır. Şehir içi ve ya şehir dışı ürün teslimlerde kargo süresi normal süreler içinde yapılacaktır.

 5. Ürün tüketicinin (üye/müşteri) belirtmiş olduğu adreste ehil herhangi bir kişiye teslim edilebilir. Teslim alan kişinin kimliği ve tüketici ile yakınlığı kayıt altına alınarak teslim yapılacaktır. 

J - Ürün İadesi

 1. Ürün iadesi ile ilgili olarak tüketici kanunu maddeleri geçerlidir.

 2. Teslimden itibaren üründeki test ve kontrol süresi 8 gündür.

 3. Ürünün imalatından kaynaklanan ayıplar FORMARAM BUTİK'e ait olup, ürünün kullanımından ve/veya yıkama ve sair işlemlerinden dolayı tüketici hatası ile kaynaklanan ayıplarda FORMARAM BUTİK'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

K - FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası Kayıtlarının Geçerliliği

 • Üye bu sözleşmeden doğabilecek ithilaflarda FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası'nın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten FORMARAM BUTİK. Sanal Mağazası kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

L - Fesih

 • FORMARAM BUTİK Sanal Mağazası dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

M - Uygulanacak Hükümler

 • Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

N - Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

 • İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

O - Yürürlük

 • Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.